Vol 5, No 1, Prosiding Statistika (Februari, 2019)